Category Archives: Testovi i vezbe

IV razred- Test

Test pitanja – IV razred  I grupa

 1. Kako glasi de Broljeva hipoteza?
 2. Definisi i napisi prvu Hajzenbergovu relaciju neodredjenosti.
 3. Definisi Borove postulate.
 4. Napisi izraz za granicu neke spektralne serije.
 5. Ukoliko nam je poznata ukupna energija elektrona na prvoj Borovoj orbiti i poluprecnik orbite, kojim izrazom mozemo odrediti energiju i poluprecnik trece orbite?
 6. Sta potvrdjuju Frank-Hercovi ogledi? Nacrtaj semu aparature i objasni ogled.
 7. Kako glasi Paulijev princip?
 8. Koja su svojstva i vrednosti magnetnog kvantnog broja?
 9. Koliko elektrona staje u M-ljusku? Navedi kvantne brojeve svakog elektrona posebno?
 10. Sta predstvalja inverzna naseljenost i kod kojih atoma ju je moguce postici?
 11. Nacrtaj semu i objasni rad lasera.

Test pitanja – IV razred  II grupa

 1. Napisi izraz zavisnosti talasne duzine de Broljevih talasa od kineticke energije cestice.
 2. Koji je fizicki smisao de Broljevih talasa?
 3. Definisi i napisi drugu Hajzenbergovu relaciju neodredjenosti.
 4. Napisi izraz za odredjivanje linija u spektru Pasenovu serije.
 5. Objasni Raderfordov model atoma i njegove nedostatke.
 6. Napisi izraz za potencijalnu energiju elektrona u polju atomskog jezgra naelektrisanja Ze+ i izraz za ukupnu energiju preko potencijalne energije.
 7. Prilikom prelaska elektrona sa prve na cetvrtu orbitu kako se promeni brzina i poluprecnik putanje elektrona?
 8. Koja su svojstva i vrednosti sporednog kvantnog broja ?
 9. U N-ljusci nalazi se maksimalan broj elektrona. Rasporedi te elektrone u podljuske.
 10. Objasni stimulisanu emisiju zracenja.
 11. Sta predstavlja inverzna naseljenost i kod kojih atoma ju je moguce postici?

 

 

Advertisements

Vezba 2-1,2,3 (Oscilacije i talasi)

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ    1           ­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________

 1. Дефиниши: (а) линеарни хармонијски осцилатор, (б) таласни фронт (в) трансверзалне таласе.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) период код математичког клатна, (б) таласну дужину (в) брзину лонгитудиналних таласа у гасовитом агрегном стању.
 3. Нацртај слику и објасни разлику између непригушених, пригушених и принудних осцилација.
 4. Тег који осцилује на опрузи изврши 15 осцилација за 12 секунди.Константа опруге је 2500 N/m.Колика је маса тега?
 5. Колика је брзина простирања лонгитудиналних таласа у гвожђу ако је његова густина 7800 kg/m3 a модуо еластичности 2∙1011 N/m2 ?

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ     2       ____________________________________________________

 1. Дефиниши (а) осцилаторно кретање, (б) равне таласе (в) зрак.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) кружну фреквенцију, (б) Томсонов образац (в) брзину трансверзалних таласа у чврстом агрегатном стању.
 3. Нацртај слике и објасни процесе који се дешавају у осцилаторном колу за време од једног периода.
 4. Колика је константа опруге на којој тег масе 0,5kg осцилује фреквенцијом 2Hz ?
 5. Израчунати брзину таласа кроз хомогену еластичну средину ако је његова фреквенција 100 Hz, а таласна дужина 10 m ?

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ    3         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________

 1. Дефиниши: (а) елонгацију, (б) математичко клатно (в) таласну дужину.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) период линеарног хармонијског осцилатора, (б) Томсонов образац (в) брзину трансверзалних таласа.
 3. Нацртај слику математичког клатна и уцртај силе које делују у равнотезном положају и кад се изведе из равнотежног положаја.
 4. Наћи период осцилација осцилаторног кола чији калем има индуктивност 2,5mH, а кондензатор капацитет 1,5µ
 5. Тег масе 1kg осцилује с амплитудом 20 cm и периодом 1,6 s. Одреди највећу вредност силе која делује на тело.

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ     4       ____________________________________________________

 1. Дефиниши: (а) амплитуду осциловања, (б) пригушене осцилације (в) лонгитудиналне таласе.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) општу формулу за период осциловања, (б) таласну дужину (в) брзину лонгитудиналних таласа у гасовитом агрегатном стању.
 3. Нацртај линеарни хармонијски осцилатор и објасни дејство еластичне силе и кретање осцилатора.
 4. Колики јеоднос дужина два математичка клатна чији је однос периода1,2 ?
 5. Колика је брзина таласа чија је таласна дужина 7m а фреквенција 90 Hz ?

td

Racunska vezba TERMODINAMIKA

         Kontrolna vezba Termodinamika II razred grupa 1

 

 1. Komad gvozdja padne na zemlju sa visine 200 m. Za koliko se povisi temperatura gvozdja ako 20% njegove mehanicke energije predje u toplotu ( c=460 J/kgK ).
 2. Pri izobarskom sirenju dvoatomski gas je izvrsio rad od 160J. Koliku kolicinu toplote je primio?
 3. Naci specificne toplotne kapacitete cp i cv nekog gasa ako se zna da je molarna masa tog gasa          30 g/mol i cp/cv=1,4.
 4. Prilikom pomeranja klipa kroz cilindar, pri izobarskom procesu, na putu od 14cm, pod pritiskom pare od 2·105 Pa, izvrsi se rad od 879,2J. Koliki je poluprecnik klipa kružnog oblika ?

 

 

           Kontrolna vezba Termodinamika II razred grupa 2

 

 1. Koliko litara tecnosti temperature 44°C treba pomesati sa 200 litara iste tecnosti temperature 20°C da bi smesa imala temperaturu 24°C?
 2. Jedan mol idealnog gasa ciji je pritisak 1,2·105 Pa i zapremina 5 litara zagreva se tako da predje u stanje sa duplo vecim pritiskom i zapreminom. Na pV dijagramu taj proces je predstavljen pravom linijom. Koliki se rad izvrsi u ovom procesu ?
 3. Kolika je masa jednoatomskog gasa cija je srednja kvadratna brzina njegovih molekula 400m/s a unutrasnja energija 40kJ ?
 4. Od apsorbovane kolicine toplote jedna petina predje u mehanicki rad. Koliki je izvrseni rad, promena unutrasnje energije i apsorbovana kolicina toplote kada se zna da je promena unutrasnje energije za 69 J veca od izvrsenog rada.

 

 

          Kontrolna vezba Termodinamika II razred  grupa 3

 

 1. Prilikom pomeranja klipa kroz cilindar, pri izobarskom procesu, na putu od 14cm, pod pritiskom pare od 2·105 Pa, izvrsi se rad od 879,2J. Koliki je poluprecnik klipa kružnog oblika ?
 2. Koliko litara tecnosti temperature 44°C treba pomesati sa 200 litara iste tecnosti temperature 20°C da bi smesa imala temperaturu 24°C?
 3. Kolika je masa jednoatomskog gasa cija je srednja kvadratna brzina njegovih molekula 400m/s a unutrasnja energija 40kJ ?
 4. Voda pada sa visine 1200 m. Za koliko se ona zagreje ako se na zagrevanje utrosi 60% rada Zemljine teze? Specificni toplotni kapacitet vode je 4200 J/kgK.

 

 

           Kontrolna vezba Termodinamika II razred grupa 4

 

 1. Od apsorbovane kolicine toplote jedna petina predje u mehanicki rad. Koliki je izvrseni rad, promena unutrasnje energije i apsorbovana kolicina toplote kada se zna da je promena unutrasnje energije za 69 J veca od izvrsenog rada.
 2. Naci specificne toplotne kapacitete cp i cv nekog gasa ako se zna da je molarna masa tog gasa          30 g/mol i cp/cv=1,4.
 3. Dva mola jednoatomskog gasa temperature 0°C najpre se izohorski prevedu u stanje sa duplo vecim pritiskom od pocetnog, a zatim izobarski u stanje sa duplo vecom zapreminom od pocetne. Naci promenu unutrasnje energije gasa i rad koji on izvrsi u tom procesu.
 4. Koliko litara tecnosti temperature 44°C treba pomesati sa 200 litara iste tecnosti temperature 20°C da bi smesa imala temperaturu 24°C?

ucenje

TERMODINAMIKA online test

Probni test        Link do testa

Test Termodinamika

 

Screenshot_2016-09-04-07-17-00~2

Zadaci za popravljanje ocene II razred

*Kolika je srednja kvadratna brzina molekula vazduha na temperaturi 17oC. Molarna masa vazduha je 29g/mol.

*Pri kojoj temperaturi molekuli kiseonika imaju istu srednju kvadratnu brzinu kao molekuli vodonika na 100K ?

*Odredi koncentraciju molekula idealnog gasa pri temperaturi 300K i pritisku 1mPa?

*Odredi pritisak idealnog gasa pri moncentraciji 1019cm-3 i temperaturu 1000K.

*Koliko ima molekula gasa u sudu zapremine 240cm3 pri temperaturi 290K i pritisku 50kPa?

*Srednja kvadratna brzina molekula helijuma je 460m/s pri pritisku 10kPa. Kolika je koncentracija molekula?

*Naci srednju kvadratnu brzinu molekula vodonika pri pritisku 100kPa i koncentraciji 2,4 1025m-3.

*Balon zapremine 12l ispunjen je azotom pod pritiskom 8,1MPa pri temperaturi 17oC.Kolika je kolicina gasa u balonu?

*Pri pritisku 100kPa gas zauzima zapreminu 1m3. Koliku zapreminu ce zauzimati pri pritisku 490kPa, ako je temperatura konstantna?

 *Pri temperaturi 293K pritisak gasa u balonu je 107kPa. Koliki ce biti pritisak ako se gas zagreje do 423K, a zapremina balona ostane ista.

*Pri temperaturi 300K gas zauzima zapreminu 250cm3.Koliku zapreminu ce zauzimati pri temperatuiri 324K, ako je pritisak konstantan?

*Zapremina gasa se smanji dva puta, a temperatura poveca 1,5 puta. Koliko puta se poveca pritisak gasa ako je masa gasa stalna?

crtez

Тест 2/5 Молекулско кинетичка теорија гасова

ТЕСТ

 1. Дефиниши а) Бојл-Мариотов закон б) идеални гас.
 2. Напиши формуле, означи физичке величине у њима и ознаке и називе њихових јединица за а) притисак идеалног гаса, б) Шарлов закон в) највероватнију брзину.
 3. Нацртај график и објасни изобарски процес.
 4. Изведи формулу зависности средње кинетичке енергије од температуре.
 5. Изведи формулу притиска идеалног гаса (основну једначину молекулско кинетичке теорије гасова).

ТЕСТ

 1. Дефиниши а) Геј Лисаков закон б) изопроцесе.
 2. Напиши формуле, означи физичке величине у њима и ознаке и називе њихових јединица за а) средњу квадратну брзину б) Бојл-Мариотов закон, в) зависност средње кинетичке енергије од температуре.
 3. Нацртај график и објасни изохорски процес.
 4. Изведи једначину која даје везу притиска и средње кинетичке енергије.
 5. Изведи једначину идеалног гасног стања.

ТЕСТ

 1. Дефиниши а) карактеристике идеалног гаса б) Шарлов закон.
 2. Напиши формуле, означи физичке величине у њима и ознаке и називе њихових јединица за а) Геј Лисаков закон б) највероватнију брзину в) једначину идеалног гасног стања.
 3. Нацртај график и објасни изотермски процес.
 4. Изведи формулу притиска идеалног гаса (основну једначину молекулско кинетичке теорије гасова).
 5. Изведи једначину која даје везу притиска и средње кинетичке енергије.

ТЕСТ

 1. Дефиниши а) гасне изопроцесе б) Геј Лисаков закон
 2. Напиши формуле, означи физичке величине у њима и ознаке и називе њихових јединица за а) везу притиска идеалног гаса и средње кинетичке енергије б) Бојл-Мариотов закон в) средњу аритметичку брзину.
 3. Нацртај слику, дефиниши карактеристике идеалног гаса и начин на који се изводи основна једначина молекулско кинетичке теорије гасова.
 4. Изведи једначину идеалног гасног стања.
 5. Изведи формулу зависности средње кинетичке енергије од температуре.

index

Вежба 2/4 Молекулско кинетичка теорија гасова

Молекулско кинетичка теорија гасова

 1. Колики је импулс молекула водоника чија је брзина једнака средњој квадратној брзини на 20 ºC ?
 2. Притисак гаса у затвореном суду је 1,8·105Pa. Хлађењем гаса за 40K притисак се смањи на 1,4·105Pa. Израчунати почетну и крајњу температуру гаса.
 3. Колико ће се молекула ваздуха налазити у 1cm3 запремине суда, на 10ºC, ако је ваздух у суду евакуисан до 1,33·10-6Pa.
 4. Маса од 1kg неког гаса налази се под притиском 80kPa и има густину 4kg/m3. Наћи кинетичку енергију транслаторног кретања свих молекула гаса.

 Молекулско кинетичка теорија гасова

 1. При којој температури је средња квадратна брзина молекула азота већа од највероватније брзине за 50 m/s ?
 2. Одреди густину водоника при температури 15ºC и притиску 98kPa.
 3. Колика је кинетичка енергија транслаторног кретања свих молекула гаса који се налазе у суду запремине 2l под притиском 150kPa.
 4. Одређена количина идеалног гаса заузима у почетном стању запремину 12l. Колику запремину ће заузимати ако се неким процесом притисак удвостручи, а температура смањи на трећину почетне ?

Молекулско кинетичка теорија гасова

 1. Одреди температуру гаса при којој највероватнија брзина молекула кисеоника 420 m/s.
 2. Колика је маса кисеоника који се налази у балону запремине 10l, ако при температури (-13)ºC притисак у балону износи 1,5·106 Pa.
 3. Гас се изотермски сабија од запремине 8l до запремине 6l. Притисак гаса при томе порасте за 4kPa. Колики је био почетни притисак гаса?
 4. Средња квадратна брзина молекула неког гаса је 450m/s, а притисак 50kPa. Колика је густина гаса?

Молекулско кинетичка теорија гасова

 1. Одреди температуру гаса при којој је средња квадратна брзина молекула водоника већа од највероватније брзине за 400 m/s ?
 2. Нека количина идеалног гаса у почетном стању заузима запремину од 12l . Колику запремину ће заузимати ако се неким процесом притисак удвостручи, а температура смању на трећину почетне?
 3. Густина паре неког једињења износи 3kg/m3 при температури 43ºC и притиску 99kPa. Одреди моларну масу тог једињења.
 4. Колика је кинетичка енергија транслаторног кретања свих молекула гаса који се налазе у суду запремине 2l под притиском 150kPa.

udzbenici_2014-15

Тест 2/1,2,3 Магнетно поље и ЕМИ

ТЕСТ

 1. Дефиниши а) Фарадејев закон ЕМИ, б) магнетни флукс.
 2. Напиши формуле, означи физичке величине у њима и ознаке и називе њихових јединица за а) контраелектромоторну силу б) интензитет Амперове силе в) полупречник путање наелектрисане честице која улеће у магнетно поље.
 3. Нацртај слику, објасни и изведи израз за одређивање електромоторне силе при кретању проводника у магнетном пољу.
 4. Полупречник кружне путање протона у хомогеном магнетном пољу индукције 20 mT је 52 cm. Колика је брзина протона? (q= 1,6 ∙10-19 C, m= 1,6726∙10-27 kg)
 5. У хомогеном магнетном пољу индукције 0,5 Т налази се проводник чији је отпор 0,2 Ω и који клизи дуж правоугаоног рама брзином 2 m/s, а при том на њега делује сила од 2,5∙10-2 N. Колика је дужина проводника?

ТЕСТ

 1. Дефиниши а) Ленцово правило, б) магнетно поље.
 2. Напиши формуле, означи физичке величине у њима и ознаке и називе њихових јединица за а) магнетни флукс б) електромоторну силу при кретању проводника у магнетном пољу в) интензитет Лоренцове силе.
 3. Нацртај слику, објасни и изведи израз за одређивање полупречника кружне путање приликом уласка наелектрисане честице у магнетно поље.
 4. Колика је промена магнетног флукса која у калему од 20 намотаја, за 6s, индукује електромоторну силу од 2,5 V ?
 5. Праволинијски проводник креће се у хомогеном магнетном пољу индукције 2Т и у њему се индукује електромоторна сила од 16 mV. Положај проводника је нормалан у односу на правац индукције и правац брзине. Ако је дужина проводника 50 cm, коликом брзином се креће?

ТЕСТ

 1. Дефиниши а) самоиндукцију, б) правило десне руке (десног завртња).
 2. Напиши формуле, означи физичке величине у њима и ознаке и називе њихових јединица за а) магнетну силу б) Фарадејев закон ЕМИ в) период наелектрисане честице која улеће у магнетно поље.
 3. Нацртај слику, објасни и изведи израз за Фарадејев закон ЕМИ.
 4. У хомогеном магнетном пољу индукције 0,5 Т налази се проводник чији је отпор 0,2 Ω и који клизи дуж правоугаоног рама брзином 2m/s, а при том на њега делује сила од 2,5∙10-2 N. Колика је дужина проводника?
 5. Полупречник кружне путање протона у хомогеном магнетном пољу индукције 20 mT је 52 cm. Колика је брзина протона? (q= 1,6 ∙10-19 C, m= 1,6726∙10-27 kg).

ТЕСТ

 1. Дефиниши а) како одредђујемо правац и смер Лоренцове силе б) магнетни флукс.
 2. Напиши формуле, означи физичке величине у њима и ознаке и називе њихових јединица за а) електромоторну силу самоиндукције б) магнетни флукс в) Лоренцову силу у векторском облику.
 3. Нацртај слику, објасни и изведи израз за контраелектромоторну силу.
 4. Праволинијски проводник креће се у хомогеном магнетном пољу индукције 2Т и у њему се индукује електромоторна сила од 16 mV. Положај проводника је нормалан у односу на правац индукције и правац брзине. Ако је дужина проводника 50 cm, коликом брзином се креће?
 5. Колика је промена магнетног магнетног флукса која у калему од 20 намотаја, за 6s, индукује електромоторну силу од 2,5 V ?

a

Топлотно зрачење 4/4,5

Топлотно зрачење и закони зрачења црног тела

 група 1 домаћи задатак

 1. Дефиниши апсорпциону моћ, напиши формулу , називе физичких величина и њихове јединице.
 2. Како се са повећањем температуре тела мења емисиона моћ? Напиши формулу која то потврђује.
 3. Дефиниши Планков закон и напиши формулу.
 4. Шта су фотони и које су њихове карактеристике?
 5. Нацртај слику и објасни ФЕЕ.
 6. Шта одређује црвену границу ФЕЕ и напиши формулу за λg?
 7. Шта значи дуална природа ЕМЗ?
 8. Напиши формулу којом се одређује код Комптоновог ефекта Δλ и означи величине у њој.
 9. Колика је енергија кванта зрачења таласне дужине 300 nm ?
 10. Највећа таласна дужина која може да изазове ФЕЕ код цинка је 310nm . Колики је излазни рад за цинк?

Топлотно зрачење и закони зрачења црног тела

група 2 домаћи задатак

 1. Дефиниши емисиону моћ, напиши формулу, називе физичких величина и њихове јединице.
 2. Дефиниши Винов закон померања и напиши формулу.
 3. Дефиниши Кирхофов закон и напиши формулу.
 4. Oпиши модел апсолутно црног тела?
 5. Шта су фотони и које су њихове карактеристике?
 6. Напиши Ајнштајнову једначину ФЕЕ и означи вечличине у њој.
 7. Шта представља излазни рад метала?
 8. Нацртај слику и објасни Комптонов ефекат.
 9. Ако се температура апсолутно црног тела повећа два пута, за колико ће се променити емисиона моћ?
 10. Ижлазни рад из калијума је 1,42eV. Колика је максимална таласна дужина која можеда изазове ФЕЕ у калијуму?

dsk

Relativisticka fizika – zadaci

Relativisticka fizika – zadaci za vezbanje

 1. Naci komponente brzine  u sistemu S’ ako su komponente njene brzine u sistemu S: Vx=0,1c; Vy=0,2c; Vz=0,3c. Sistem S’ krece se brzinom 0,2c u odnosu na sistem S.
 2. Kolikom brzinom treba da se krece cestica u odnosu na Zemlju  da bi njeno sopstveno vreme zivota bilo 10 puta manje od vremena izmerenog casovnikom na Zemlji ?
 3. Naci brzinu i impuls cestice cija je kineticka energija 5 puta veca od energije mirovanja.
 4. Kolika je brzina cestice ako je njena masa pri kretanju  10 puta veca od njene mase u stanju mirovanja?
 5. Kojom brzinom treba da se krece sipka da bi se njena duzina u smeru kretanja smanjila tri puta?
 6. Raketa se krece brzinom 24/25 brzine svetlosti u pravcu usmerenom ka centru Zemlje. Koliko rastojanje ona predje u odnosu na Zemlju za vreme 7s izmereno na casovniku u raketi. Kretanje Zemlje ne uzimati u obzir.
 7. Kolikom brzinom treba da se krece cestica da bi njena masa bila za 60% veca od njene mase mirovanja?
 8. Izracunati kineticku energiju i brzinu elektrona cija je ukupna energija 11 puta veca od energije mirovanja. Masa mirovanja elektrona je 9,1·10-31
 1. Iz poglavlja 1.1. zadaci 12. 13. i 16.
 2. Iz poglavlja 1.2 zadaci 27. 29. i 31a.

imagessss